همدلی

همدلی

همدلی یعنی اینکه به درون وجود من بیایی وبکوشی به نیابت از من واز طرف من درون من راجستجو کنی ودنیای اطراف راآنچنان که من می بینم،ببینی وبفهمی هدف از همدلی ایجاد شرایط بهتر برای اطرافیان ورسیدن به یک زندگی بهتر با روابط سالمتر می باشد.

ورزش TRX

سلامتی

سلامتی

/
هوالحفیظ نقش سلامتی در زندگی سلامتی همواره از والاترین نعمت های ا…
[تعداد: ۸    میانگین: ۴.۶/۵]