نمایشگاه اسپورتکس

حضور پررنگ فردوس اسپرت در نماشگاه اسپورتکس ۱۳۹۶

اسپورتکس نمایشگاهی است‌. که تمام تولیدی های لوازم ورزشی در آن حضور پیدا میکنن و در این بستر فردوس‌اسپرت نقش پررنگی را ایفا کرده است.

به این محصول چقدر امتیاز می‌دهید
مجموع رای‌ها